Kategori «Registratorer»

Fjärrövervakning online via internet med en registrator för kameror - Hur man ansluter och visar?

Vi fortsätter serien av artiklar om användbarheten som wifi ger oss, nämligen om fjärrövervakning online med hjälp av en nätverksvideobandspelare och kameror via Internet. Vi har redan analyserat ett enkelt schema i en av de tidigare artiklarna. Det är dock inte särskilt bekvämt att använda en dator hemma eller på ett kontor som inspelare fortlöpande, eftersom det är nödvändigt att ha en dator som arbetar dygnet runt, på vilken skiva videon spelas in. Och med fjärråtk