Kategori «WiFi-hotspots»

Gratis internet via WiFi för bärbar dator eller dator

Hallå!Idag är det lite livshack - låt oss prata om hur du får gratis WiFi-internet för en bärbar dator eller dator till ditt hem. Jag kommer omedelbart att förutse dina frågor - jag pratade om hur man distribuerar WiFi från en dator som redan har Internet i artiklar en och två gånger. Här kommer vi att prata om du inte har internet i ditt hus eller lägenhet alls, men vi vill få det gratis.Gå!Gratis inte

Konfigurera WiFi Bridge mellan två TP-Link Pharos-routrar och Ubiquity

Idag vill jag ta upp ämnet gaturouter och en trådlös wifi-bro, som det finns ett mycket stort intresse för mina läsare. Undrar du nämligen regelbundet hur man skapar en trådlös anslutning mellan två avlägsna byggnader, till exempel mellan ett kontor och ett lager, mellan två lägenheter i olika bostadshus eller mellan en privat stuga och ett garage genom att ansluta två routrar? Svaret är -