Skapa QR-kod - Online Generator

Vad är en QR-kodgenerator online för? Med hjälp kan du skapa en QR-kod för att koda absolut all informationsinformation. Till exempel ett WiFi-lösenord, en länk till en webbplats, ditt telefonnummer eller e-post. Och skicka den resulterande bilden till en vän eller posta på din sida eller blogg så att denna information inte hamnar i skräppostdatabaser. Därefter kan vem som helst skanna den här QR-koden från en iPhone-, Android- eller Xiaomi-smartphone och följa länken gömd i den eller läsa texten. Allt detta kan du göra med vår onlinegenerator.

Online QR-kodgenerator